Det er producenter og eksportører af prydplanter, der er Flora Danias primære medlemskreds. Desuden kan bl.a. leverandører til branchen optages som firmamedlemmer.

PRIMÆRMEDLEMMER
Foreningens primærmedlemmer er:
• danske producenter af prydplanter.
• danske salgs- og eksportselskaber som i egen regning handler med prydplanter.

Foreningens primærmedlemmer kan trække på alle de forannævnte serviceydelser, enten gratis eller til en fordelagtig pris.

FIRMAMEDLEMMER
Foreningens firmamedlemmer kan i begrænset omfang, men som regel mod særlig betaling, trække på foreningens serviceydelser. De modtager desuden en lang række informationer om branchen, som kan være til stor nytte i forbindelse med leverandørernes bearbejdning af deres kunder i branchen.

Desuden har firmamedlemmer mulighed for at deltage i en række foreningsarrangementer.

KONTINGENT
Medlemskontingentet, der opkræves fire gang årligt, består af et grundkontingent og et variabelt kontingent. For producentmedlemmerne er det variable kontingent afhængigt af produktionsarealet, mens det variable kontingent for salgs- og eksportselskaberne er afhængigt af virksomhedens omsætning.

Firmamedlemmer betaler alene et fast årligt kontingent.

Kontakt os, hvis du ønsker mere detaljeret information om kontingentsatser m.v.

 

Direktør
Peter Larsen-Ledet
Tlf. 63 17 34 50
pll@floradania-org.dk