Flora Dania har på vegne af foreningens medlemmer tegnet en kollektiv produktansvarsforsikring.

Forsikringen har til formål at sikre producenter og salgsselskaber, såfremt produkter solgt af en af parterne, utilsigtet skulle volde skade på tredje parts produkter. Læs artikel om forsikringens formål her.

Hent kopi af Police for Kollektiv Produktansvarsforsikring 2023 her

Hent kopi af Forsikringscertifikat 2023 her

Hent kopi af den engelske version af forsikringscertifikat: Insurance certificat 2023