Udvikling af Logistikløsninger for potteplantesektoren

Projektet er en opfølgning på nogle af resultaterne fundet i projektet Virtuelt logistikcenter fra 2019 og 2020, og vil indeholde følgende arbejdspakker:

AP1: Udarbejdelse af SOP’s (Standard Operation Procedures) for indtrans for hele branchen

Distributionsplan for 2021 (hensigtserklæring fra aktørerne i branchen)

AP2: Månedlige evalueringer og målinger af succesraten for indleveringstider. Systemet skal være tilgængeligt for alle aktører, således de måler sig selv og har mulighed for at indføre mere effektive procedurer i egen kæde.

Ugentlig rapport om tidspunkter for ordreafgivelser uge 1, 2021

Ugentlig rapport om tidspunkter for ordreafgivelser uge 2, 2021

Ugentlig rapport om tidspunkter for ordreafgivelser uge 3, 2021

Ugentlig rapport om tidspunkter for ordreafgivelser uge 4, 2021

Ugentlig rapport om tidspunkter for ordreafgivelser uge 5, 2021

Ugentlig rapport om tidspunkter for ordreafgivelser uge 6, 2021

Ugentlig rapport om tidspunkter for ordreafgivelser uge 7, 2021

Ugentlig rapport om tidspunkter for ordreafgivelser uge 8, 2021

Ugentlig rapport om tidspunkter for ordreafgivelser uge 9, 2021

 

Projektet køres i samarbejde med Danpot Data A/S.

Delresultater for projektet vil blive offentliggjort her løbende.