§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er:

  • At være en attraktiv brancheorganisation for producenter og salgsselskaber, der som hovedaktivitet arbejder med prydplanter.
  • At styrke produktion og afsætning af danske prydplanter
  • At arbejde for effektivisering af logistik, tidssvarende handelsvilkår, IT-struktur, statistik, markedsføring, produkt- og salgskonceptudvikling forædling, forskning og forsøg samt udbygning af internationale relationer,
  • At koordinere og effektivisere interessenternes repræsentation i relevante brancheorienterende selskaber og organisationer i ind- og udland,
  • At varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser bl.a. gennem Dansk Gartneri.
  • At sikre en branche-produktansvarsforsikring på optimale vilkår
  • Foreningen kan erhverve fast ejendom med tilhørende installationer.
  • Foreningen kan eje og erhverve ejerandele i virksomheder, der har tilknytning til gartnerierhvervet.