VERDENSMÅL

Bæredygtighedsdagsordenen fylder mere og mere. Både i samfundet samt hos kunder og myndigheder. Dagsordenen er ikke ny hos danske potteplanteproducenter, men en stærk indsats giver konkurrencemæssige fordele, hvis den kommunikeres effektivt.

FN’s Verdensmål for bæredygtighed, også kaldet SDG’er, er et stærkt værktøj, som kan guide din kommunikationsmæssige indsats i et fælles sprog, som er brugt internationalt og af en lang række aktører. FN’s Verdensmål består af 17 overordnede mål, samt 169 delmål, som præsenterer en retning for bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Hos Flora Dania ønsker vi at hjælpe jer med at udnytte det potentiale som Verdensmålene indebærer. Derfor har vi på denne side lavet en kort guide, med 8 udvalgte Verdensmål, samt relevante delmål. Det er de mål, som potteplanteproducenter i Danmark typisk kan bidrage til og allerede arbejder med. Du kan se om der er initiativer du allerede gør, eller om du kan øge dit bidrag til målene.

Oversigt over indsatsområder hos gartnerierne ifm. SDG17

 

I 2023 blev der med midler fra Produktionsafgiften udarbejdet følgende rapport om muligheder for at beregne CO2-fodatrykket for potteplanter. Emnet er fortsat i sin vorden, så da rapporten blev udarbejdet var man fra EU endnu ikke helt klar med godkendelsen af definitioner i FloriPEFCR, som var udarbejdet af Wageningen Universitet på vegne af branchen (se bilag). Denne er først blevet endelig godkendt i 2024.