Til orientering kan det oplyses, at der var genvalg til hele bestyrelsen. Niels Søren Rasmussen, GASA Group, fortsætter således jævnfør vedtægterne endnu et år som bestyrelsesformand.

På suppleantposterne blev følgende medlemmer valgt ind:

  • Producentrepræsentant: Jakob Christensen, Fashion Flowers
  • Salgsselskabsrepræsentant: David Hey, Florex Export

Flora Dania Årsrapport for 2016 blev godkendt på generalforsamlingen, og ligger tilgængelig på www.floradania-org.dk . Den underskrevne udgave opbevares i sekretariatet.

Referatet fra generalforsamlingen vil blive udsendt snarest.