Husk at sætte kryds i kalenderen d. 01. marts 2018, hvor Flora Dania afholder generalforsamling. Her vil også blive givet en kort beretning om status i datterselskaberne Floradania Marketing A/S og Danpot Data A/S.

Modsat de tidligere år starter generalforsamlingen først over frokost, dvs. kl. 13:00. Der vil være fælles frokost med de andre sektorer fra kl. 12:00.

Dansk Gartneris generalforsamling afholdes samme dag fra kl. 16:00.