Bestyrelserne for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget har besluttet at afholde ansøgningsrunde om tilskud til projektgennemførelse i 2021.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest den 7. september 2020 kl. 12.00. Læs mere her: https://danskgartneri.dk/nyheder/ansoegningsrunde-om-tilskud-til-projekter-i-2021

Såfremt man har ønsker til projekter, der skal ansøges for potteplantesektoren, bedes man sende disse til undertegnede i god tid inden denne dato.

Med venlig hilsen

Peter Larsen-Ledet
Flora Dania, Sektor i Dansk Gartneri