I regi af Danpot Data kører der pt. et forprojekt, hvor mulighederne for et Virtuelt Logistikcenter for branchen undersøges. Projektet skal være med til, at vi får optimeret Indtrans, således vi kan få planterne ud til kunderne til tiden.

Projektet har i første omgang vist nogle af de flaskehalse, der er i vores ellers velfungerende logistiske setup. Her er bl.a. blevet tydeligt, at en af de store brister er manglen på Standard Operational Procedures (SOP’s), dvs. helt almindelige regler for bestillings-, afhentnings- og indleveringstider.

Ovenstående udfordringer vil i første omgang forsøges løst med nogle nye regler for indleveringstider, der bygger på det setup, der passer til størstedelen af vores kunder i dag. Disse forventes implementeret primo september – dato tilgår.

Når ovenstående ændringer er implementeret, vil der blive analyseret på tallene og sammenlignet med tidligere tal, om det medfører den ønskede adfærdsændring, der gerne skulle komme både gartnere, Indtransvognmænd og salgsselskaberne til gode.

Herefter er forprojektets sidste fase, at beskrive de teknologiske muligheder, der er for at optimere Indtransen herunder Track&Trace, forecasting, rullende afhentninger m.m.

Nogle af jer er allerede blevet inviteret til at deltage i diverse arbejdsgrupper i projektet. Men flere af jer vil blive kontaktet af projektkonsulent Aniko Kiss efter sommerferien, for at give jeres besyv med.

For yderligere informationer om projektet er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Peter Larsen-Ledet, Danpot Data A/S