På falderebet i 2017 indgik bestyrelsen en aftale med Odense Blomsterfestivals bestyrelse om at Floradania Marketing overtager koordineringen af Odense Blomsterfestival begyndende fra årsskiftet.

Samarbejdet har til formål, at skabe et endnu tættere tilhørsforhold mellem branchen og festivalen for derigennem at skabe en festival, der skal løfte branchens image således vi også fremadrettet kan tiltrække unge mennesker til erhvervet.

Flora Dania håber derfor, at I vil tage godt imod tiltagene, som i 2018 bliver af mindre karakter, men som forhåbentlig fra 2019 vil byde på mange, nye og større tiltag.

Floradania Marketing var også involveret i Blomsterfestivalens spæde start, hvor man forestod den kreative udsmykning af Flakhaven.