Idet Stefan Lund, Hawaii Gartneriet I/S, havde oplyst bestyrelsen, at han ønskede at træde ud af bestyrelsen på generalforsamlingen efter 4½ år skulle posten besættes på ny af en repræsentant fra producentsiden.

Bestyrelsen havde i den forbindelse været i dialog med Poul Graff, Gartneriet Graff Kristensen A/S, om at indtræde i bestyrelsen, hvor Poul Graff havde indvilliget i at stille sit mandat til rådighed.

Eftersom der pr. 01. februar ikke var indstillet andre kandidater fra medlemskredsen, blev Poul Graff indvalgt uden modkandidater på generalforsamlingen.

Med indtrædelsen i Flora Danias bestyrelse, bliver Poul Graff også samtidig udpeget til bestyrelsen i de to datterselskaber Floradania Marketing A/S og Danpot Data A/S.

Bestyrelsen og direktionen glæder sig over, at kunne byde Poul Graff velkommen i bestyrelsen.

Stefan Lund fortsætter som Repræsentant i Udvalget under Plantedirektoratet for avlskontrol mv.