Bestyrelsen i Danpot Data A/S igangsatte i sidste måned udviklingen af en ny IntKom samt udviklingen af en ny AS400-løsning gennem Inventio. Særligt har IntKom på det seneste generet mange producenter, idet programmet er ”frosset” og har måttet genstartes. Derfor fik Danpot i samarbejde med Inventio igangsat en spørgeskemaundersøgelse hos producenterne, der afslørede mange forskellige problemer med IntKom.

Der er derfor igangsat udviklingen af et nyt IntKom-modul til afløsning for det gamle, hvilket med fordel kan ske samtidig med at den eksisterende AS400-løsning udvikles. Begge programmer af påvirket af tidens tand og er ikke 100% kompatible med nye styresystemer og de mange sikkerhedsfunktionalitetter, som i dag er nødvendige.

Der meldes ud med deadlines for implementeringen, når disse kendes. Evt. spørgsmål kan sendes til admin@danpot.dk