Kære medlemmer i Flora Dania

Dansk Gartneri og Flora Dania inviterer til et nyt online medlemsmøde i dag den 7. april kl. 15.00-16.00 om status på markedet og hjælpepakker. Indkaldelse til mødet skulle være tilgået dig fra Dansk Gartneri via din e-mailadresse tidligere i dag.

I sidste uge blev der lanceret en kompensationsordning, som vi forventede kunne hjælpe gartnerierhvervet igennem krisen. Imidlertid virker ordningen utilstrækkelig. Derfor ønsker Dansk Gartneri og Flora Dania at give en status på markedet, ordningerne og det videre arbejde politisk og markedsføringsmæssigt. Læs mere i dagsordenen for medlemsmødet.

Mødet afholdes via Microsoft Teams, og alle er blevet personligt inviteret via e-mail. Hvis du ikke har modtaget en e-mail, bedes du kontakte Anne Fabricius på afa@danskgartneri.dk,  som så vil sende dig en invitation til mødet.