Til Danske Prydplanters medlemmer 

Hermed tilføjelse af netop indkomne tal fra Holland for februar 2012, tilføjelse til Plantepasset samt to rettelser til Danske Prydplanters medlemsbrev for marts 2012: 

Tilføjelse:

INDEKS DK VS NL FEBRUAR 2012 (Læs mere her)
Indekstallene for den samlede danske eksport for februar 2012 endte for Danmarks vedkommende på indeks 93,1, mens Holland i samme periode endte på indeks 95,1.

Akkumuleret for perioden januar til og med februar 2012 endte Danmark i indeks 95,5, mens Holland akkumuleret endte på indeks 101,5. 

PLANTEPAS FAKTAARK (Læs mere her)
Revideringen af Plantepasset pr. 01. maj er en konsekvens rettelse, fordi Plantedirektoratet er nedlagt som selvstændig institution, og overtages af NaturErhvervstyrelsen. 

RETTELSER:
For ”GARTNERIETS PRISFORHOLD FEBRUAR 2012” OG ”INDEKS DK VS NL JANUAR 2012” havde der sneget sig forkerte undertekster ind. De korrekte er blevet rettet på www.danskeprydplanter.dk og fremgår af nedenstående: 

GARTNERIET PRISFORHOLD FEBRUAR 2012 PÅ POTTEPLANTER
Prisstatistikken for februar måned 2012 fra Danmarks Statistik (tidligere Fødevare Økonomisk Institut) viste et indeks på 96 på potteplanter, d.v.s. 4% lavere end for februar 2011. Indeks år-til-dato endte på indeks 99. 

INDEKS DK VS NL JANUAR 2012
Indekstallene for den samlede danske eksport for januar 2012 endte på 98,0, mens Holland endte på indeks 110,3. 

Håber på et fortsat travlt forår! 

Med venlig hilsen
Peter Larsen-Ledet
Danske Prydplanter