Hermed Danske Prydplanters medlemsbrev for oktober 2010, der har følgende indhold: 

INDEKS DK VS NL SEPTEMBER 2010 (læs her)
Indekstallene for den samlede danske eksport for september endte på 95,8, mens det hollandske indeks endte på 101,7. Mens eksporten fra Danmark til Tyskland endte på indeks 86,1, endte hollandsk eksport til Tyskland på indeks 103,9.

Akkumuleret for perioden januar til og med september endte Danmark i indeks 98,3, mens Holland endte i indeks 106,2. 

GARTNERIET PRISFORHOLD SEPTEMBER 2010 PÅ POTTEPLANTER (læs her)
Prisstatistikken for september måned fra Danmarks Statistik (tidligere Fødevare Økonomisk Institut) viste et indeks på 108 på potteplanter, d.v.s. 8% højere end for september 2009. Phalaenopsis i 9 cm toppede listen med indeks 167, ligesom Rosa hyb. (12 cm) lå på indeks 132. I bunden af indeks lå Aster hyb. med indeks 88.

Indeks år-til-dato er nu på indeks 106.

 

Med venlig hilsen
Danske Prydplanter