Det sidste kvartal i Floradania Marketing har budt på et par ændringer personalemæssigt. Således forlod Messechef Benny Vernstrøm Thomsen Floradania Marketing i november efter 11 år, hvor han år efter år formåede at skabe nogle flotte rammer for både Handelspladserne og ikke mindst IPM Essen. Bestyrelsen har besluttet, at Bennys stilling ikke skal genbesættes, men fremadrettet skal messerne og Handelspladserne udføres af eksternt firma.

Ligeledes skifter Anne Ammitzbøll Rasmussen pr. 31.12.21 fra Floradania Marketing  til HCA Festivals efter 15 års ansættelse i branchen, hvor hun inden fastansættelse var startet som Studentermedhjælper. Anne stilling forventes genbesat først i det nye år.

Flora Dania vil gerne benytte lejligheden til at sige dem begge tak for deres store indsats.