Nyhedsbrev December 2021: Betalingsbetingelser – lov om urimelig handelspraksis

Betalingsbetingelser, herunder betalingsfrister, er som så ikke en del af Flora Danias Handelsbetingelser. For god ordens skyld gøres dog opmærksomt på, at uagtet hvilke handelsbetingelser, der indgås, gælder der fra d. 01. juli 2021 nye regler mod urimelig handelspraksis mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden. Læs mere på Flora Danias hjemmeside under Handelsbetingelser: https://www.floradania-org.dk/services/handelsbetingelser/

Nyhedsbrev December 2021: Strategidag i Flora Dania

Bestyrelsen i Flora Dania afholdt i november måned en strategifag, hvor sektorens fremtidige fokus- og indsatsområder blev gennemgået. Fokusområderne, der arbejdes videre med er: Handelsplatform/IT-struktur Miljø Markedsføring Markedsindsigt Logistik Resultaterne fra dagen er fortsat under bearbejdelse og forventes at blive præsenteret på generalforsamlingen i foråret 2022.

Nyhedsbrev December 2021: Nye Billeder i branchens Billedbanken m.m.

En af fokusområderne i Flora Dania-sektoren er den fælles markedsføring for branchen. Hertil bruges primært fondsmidler fra Produktionsafgiftsfonden, som producentmedlemmerne indbetaler. Et indsatsområde er digital markedsføring, hvor Floradania Marketing de senere år er steppet up på bl.a. tilstedeværelsen på de sociale medier (Facebook og Instagram). I den forbindelse har Floradania Marketing senest her i december…

Nyhedsupdate oktober 2021: Invitation til webinar om genbrugsbakker til potter i Tyskland  21. oktober 2021

Reduce, Re-use og Recycle er mantraerne omkring plastik. I Tyskland har de store detailkæder allieret dem sammen med en stiftelse (Stiftung Initative Mehrweg) og har udarbejdet et pilotprojekt, hvor man vil (gen-)indføre genbrugsplastbakker. Kom og vær med i debatten omkring mulighederne og ikke mindst udfordringerne ved at indføre genbrugsbakkerne, når projektlederen giver en status. Se…