Dansk Gartneri har fornyeligt informeret via deres hjemmeside, at gartneriets fonde laver en Ekstraordinær ansøgningsrunde om tilskud til projekter i 2019.

Ansøgningsfristen er d. 01. maj 2019.

Læs mere her: https://danskgartneri.dk/nyheder/ekstraordinaer-ansoegningsrunde-om-tilskud-til-projekter-i-2019

Gode ideer som kunne komme sektoren til gavn kan indsendes til info@floradania-org.dk