Landbrugsstyrelsen er Danmarks officielle plantesundhedsorgan. Implementeringen af plantepas i Danmark følger EU-lovgivningen via plantesundhedsforordningens krav om nyt plantepas pr. 14. december 2019.

Ifølge plantesundhedsforordningen skal der plantepas på planter, der sælges og flyttes mellem virksomheder samt sælges til private via internettet. Sporbarhedskoden på plantepasset kan dog udelades, hvis planterne er klar til salg til private kunder.

Det er ikke et lovkrav, at der skal plantepas på hver enkelt plante, men på hver salgsenhed/kolli, som sælges mellem virksomheder. Plantepasset følger således salgsenheden og er adskilt fra øvrige leverandørdokumenter, som oftest følger hele partiet.

Landbrugsstyrelsen har lavet en vejledning til det nye plantepas. Læs også mere om kravene på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.