Erhvervsstyrelsen har stiftet programmet SMV:Digital, der har til formål at fremme digitaliseringen blandt små og mellemstore virksomheder.

Programmet stiller tilskud på op til DKK 100.000 til rådighed som tilskud tilrådgivningsforløb vedrørende afklaring af digitale muligheder, udvikling af business cases eller implementering af nye teknologier og løsninger. Der er netop åbnet op for en ny pulje på 250 forløb.

Eftersom det er efter Først-til-mølle-princippet har Flora Dania været i dialog med Dansk Produktions Univers F.M.B.A (DKPU), der er er nonprofit medlemsejet forening skabt af danske små- og mellemstore virksomheder til at fremme deres konkurrencekraft. De kan således både være behjælpelige med at skrive ansøgningen og hjælpe jer i processen med at identificere og implementere digitale løsninger. Kræver dog et medlemskab af DKPU. Læs mere i vedhæftede.

Flora Dania har ikke noget samarbejde med DKPU, men ser det som en mulighed for Flora Danias medlemmer, at få hjælp fra specialister i både ansøgningsskrivningen og rådgivning.

Læs mere om ordningen på www.smvdigital.dk/  eller på Dansk Gartneris hjemmeside, hvor ordningen også omtales: https://danskgartneri.dk/nyheder/digital-omstilling-af-smaa-og-mellemstore-virksomheder