NYT FRA BESTYRELSEN
Danske Prydplanter holdt bestyrelsesmøde d. 18. november 2010. Læs hovedpunkterne fra bestyrelsesmødet her 

HELLIGDAGSINDLEVERINHGER 2011
Helligdagsindleveringerne for 2011 er som de tidligere år blevet udarbejdet af relevante aktører i branchen for at optimere både leveringer, men også undgå unødvendig bemanding i gartnerier og salgsselskaber.

Helligdagsindleveringer 2011 sendes ud til alle aktører i branchen i denne uge. Læs mere her 

DANSKE PRYDPLANTER DELTAGER I GRØN VÆKSTKLYNGE
Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med ”Den Grønne Vækstklynge”, der er etableret af Dansk Gartneri. Danske Prydplanter er gået aktivt ind i arbejdet og der skal lyde en stor tak til alle dem, der har valgt at deltage i arbejdsgrupperne på vegne af branchen.

Vedhæftede notat er udarbejdet til deltagere i arbejdsgrupperne, og giver et hurtigt overblik over det kommende arbejde. Læs mere her 

INDEKS DK VS N L NOVEMBER 2010
Indekstallene for den samlede danske eksport for november endte på 104,5, mens det hollandske indeks endte på 115,4. Mens eksporten fra Danmark til Tyskland endte på indeks 92,5, endte hollandsk eksport til Tyskland på indeks 115,0.

Akkumuleret for perioden januar til og med august endte Danmark i indeks 98,7, mens Holland endte i indeks 106,2. Læs mere her 

GARTNERIET PRISFORHOLD NOVEMBER 2010 PÅ POTTEPLANTER
Prisstatistikken for november måned fra Danmarks Statistik (tidligere Fødevare Økonomisk Institut) viste et indeks på 102 på potteplanter, d.v.s. 2% højere end for november 2009. Phalaenopsis i 9 og 12 cm toppede listen med indeks 149 og 130, ligesom Campanula port. (10 cm) lå på indeks 122. Kalanchoe blos (10 cm) lå i bunden af indeks på indeks 85. Se resten af listen med udvalgte kulturer. Indeks år-til-dato er nu på indeks 106. Læs mere her 

“TAL OM GARTNERIET 2011” UDSENDT AF DANSK GARTNERI
Dansk Gartneri har udarbejdet den årlige statistik for branchen ”Tal om Gartneriet 2011”. Mens antallet af bedrifter med arealer over 20.000 kvm. er steget fra 6% til 12%, er antallet af mindre bedrifter faldet. Akkumuleret set er væksthusarealet blot faldet 6,5% siden 1996. Læs øvrige statistikker på Dansk Gartneris hjemmeside eller hent folderen her. Læs mere her 

SELSKABSDATA – REMINDER
På Danske Prydplanters webside er der oprettet servicen ”Selskabsdata”, hvor det er muligt at indhente regnskaber for aktører i branchen. Melder man sig til denne service, der er gratis for Danske Prydplanters medlemmer, er der desuden muligt at få tilsendt mail, hver gang et selskab indmelder nyt regnskab til selsskabsstyrelsen.

Besøg www.danskeprydplanter.dk under Services eller kontakt Danske Prydplanter på tlf.: 6317 340 

MPS
Certificeringen MPS holdt erfa-gruppe møde d. 17. november, hvor Ronald van der Brevaart fra MPS Holland underholdte om fremtidens udfordringer. Desuden gennemgik Leif Markvart fra Gartnerirådgivningen statistikker fra henholdsvis Danmark Belgien og Holland, hvor det var muligt at se udviklingen landene i mellem.

Kontakt Leif Markvart fra Gartnerirådgivningen for yderligere informationer om erfa-gruppe mødet eller certificeringen i øvrigt. 

IPM 2011
Der bliver ligeledes rigeligt at se på i hal 5 på IPM i år. Floradania Marketing har med assistance fra Markedsudvalget lavet events for såvel kunder og presse. Læs her om de mange tiltag.

Den danske fællesstand er ligesom sidste år støttet af Danmarks Eksportråd, således priserne kan holdes på niveau med de tidligere år. Informationer herom er udsendt af Floradania Marketing.

Det sene tilsagn har ligeledes betydet, at andre aktiviteter har været udsat til nu. Bl.a. vil der blive udarbejdet et messekatalog, som man har mulighed for at annoncere i. Informationer herom vil ligeledes tilgå snarest. Læs mere her 

Danske Prydplanter ønsker hele branchen en glædelig jul og et godt nytår. 

Med venlig hilsen
Peter Larsen-Ledet
Danske Prydplanter