TIL ALLE MEDLEMMER 

Hermed Danske Prydplanters medlemsbrev for juni/juli 2010, der har følgende indhold: 

NYT FRA BESTYRELSEN JUNI/JULI 2010 (klik her)
På det seneste bestyrelsesmøde blev følgende emner behandlet:

  • Risikominimering og debitorstyring
  • Danpot (Tilsagn til projektet “Udviklings- og systemplatform til transformering af den danske blomsterbranche”)
  • Temadag
  • Container Centralen og Gå-hjem-møde “Chip IT” 

INDEX DK VS NL MAJ 2010 (klik her)
Indekstallene for den samlede danske eksport for maj endte på 101,8, mens det hollandske indeks endte på 104,9. Mens eksporten fra Danmark til Tyskland endte på indeks 94,4, endte hollandsk eksport til Tyskland på indeks 102,2.

Akkumuleret for perioden januar til og med maj endte Danmark i indeks 96,5, mens Holland endte i indeks 105,9.

Nyeste tal fra Danpot viser at juni ender i indeks 106 for Danmarks vedkommende. 

JUNI-UDGAVEN AF HANDELSPLADSEN (klik her)
Handelspladsen 9. & 10. juni 2010 blev den mest besøgte juni Handelsplads til dato. I alt 559 kunder, sælgere og andre lagde vejen omkring Holkebjergvej 74 på de to messedage.

Husk tilmelding til efterårets udgave af Handelspladsen: Tilmeld dig senest på fredag den 2. juli til les@landscentret.dk . Ved spørgsmål kontakt Klaus Bjørn på 4056 2413 eller pr. mail kb@floradania.dk 

MPS NYHEDSBREV (klik her)
Set ud fra en dansk produktionssynsvinkel skal vi også i Danmark være opmærksomme på udviklingen mod mere bevidsthed omkring en bæredygtig og social ansvarlig produktion. Selv i krisetider står udviklingen ikke stille, og hvis vi ikke gør noget for at producere mere bæredygtigt, er der risiko for at udviklingen løber fra dansk gartneri. 

Alle medlemmer ønskes en god sommer.